Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand.

Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af  klit, hede og overdrev.

 

Mødested: Omklædningshuset ved P-Pladsen (for enden af Langholmvej)

 Slutsted: Der hvor Brøndstrup Mølleå løber ud i Kattegat – ca kl 12

 Husk: solidt fodtøj – vi kommer udenfor stierne.

 PROGRAM:

 Velkomst v/ Lone

 Fredningens historie og de store trærydninger  – “Mands minde” v/ Ivan fra Skovholdet

 Naturplejen, der sikrer åbent landskab – vinterarbejde v/ Ole fra Skovholdet

 De invasive arter Rynket rose og Gyvel – bekæmpelsesmuligheder ? v/ Kristian og Lone

 Førne – hvad er det ? Hvilken forskel gør det at fjerne førne  ? v/ Lone

 Lyngpleje – mosaikslåning v/ Henrik

 Assisteret frøspredning v/ Gertrud

 Registering i arter.dk – en app kan gøre en forskel v/ Henrik

 Afrunding v/ Lone