Bådlaug

Bådlaug info til print

Se opdatering på skriv fra 7. januar 2023 nederst

Kære medlemmer af Gjerrild Nordstrands Grundejerforening,

Der er nu nyt vedrørende etablering af et bådlaug. Projektet har skiftet hænder i Naturstyrelsen, og en ny kontaktperson har meldt sig på banen, og er nu klar til at fortsætte projektet.

Det er vigtigt at påpege, at det er er Naturstyrelsen der ejer og driver projektet i samarbejde med interesserede bådejere. Projektet med bådlaug er således ikke en del af grundejerforeningens arbejdsområde. Al henvendelse vedr. bådlaug bør derfor gå direkte til Naturstyrelsen (se kontakt oplysninger nedenfor).

I forbindelse med projektets opstart tilbage i 2020, har vi modtaget henvendelse fra 12 interesserede bådejere. Jeres kontaktinformationer er sendt videre til Naturstyrelsen, og I skal blot afvente at høre nærmere omkring opstartsmøde.  

Skulle der være kommet nye grundejere til der ønsker at deltage i dette projekt, eller måtte nogen i mellemtiden havde fået lyst – så skriv til Jakob fra Naturstyrelsen hurtigst muligt, da han har lovet at ville foranledige opstartsmøde snart.

Vores kontakt hos Naturstyrelsen vedr. bådlaug er;

Jakob Kristian Thøgersen Dahl
Forstfuldmægtig | Kronjylland
+45 26 87 54 24 | jaktd@nst.dk

Gjerrild, den 16. september 2022
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bådelaug – 07.01.2023 – opdatering

På det af Naturstyrelsen arrangerede møde den 22. november, mødte kun en enkelt af de 21 forhånds interesserede op.

Naturstyrelsen har på denne baggrund tilkendegivet, at de ikke foretager sig mere i bestræbelsen på at oprettet et bådlaug.

Et navngivet medlem fra grundejerforeningen, har tilbudt at ville koordinere oprettelsen af bådlauget.

Bestyrelsen følger sagen, og står ved henvendelse til rådighed med eventuelle oplysninger til brug for oprettelsen (naturligvis i respekt af gældende GDPR regler).