Vedtægter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

 Navn og formål § 1: Foreningens navn er “Gjerrild Nordstrands Grundejerforening” – herefter GNG. Dens virkefelt er sommerhusområderne på Gjerrild Nordstrand, og dens hjemsted er formandens adresse.   § 2: Det er GNGs formål primært at sørge for...

Generalforsamling d. 10.10.20 holdes digitalt

Grundet den forhøjede smitterisiko og de stigende restriktioner, har bestyrelsen været nødsaget til at aflyse afholdelsen af generalforsamlingen på Gjerrild Vandrehjem lørdag d. 10. oktober kl. 11.00. I stedet afholdes generalforsamlingen digitalt på internettet samme...

Hærværk anmeldt til politiet

I tidsrummet mellem lørdag og søndag eftermiddag har der desværre været hærværk i form af graffiti på såvel til salg skiltet ved udstykningen og på Gng’s opslagstavle. Hærværket er anmeldt til politiet. Hvis du/I har observeret noget, der kan føre til opklaring, så...

Oprydning bådpladser

,Nedenstående er modtaget til hjemmesiden: Skov- og Naturstyrelsens (SN) plan for oprydning omkring bådpladserne ved Gjerrild Nordstrand: Bagrunden er, at SN indfører en registreringsordning for både, som skal ligge mere end et døgn på vores slæbepladser ved Gjerrild,...