Anlæg på stranden

Fjernelse af ulovlige anlæg.

Naturstyrelsen har i marts 2022 søgt Kystdirektoratet om at få lovliggjort en stor del af de anlæg (borde, bænke, trapper og affaldsspande) der er på arealet.

Jeg vedhæfter afgørelser fra Kystdirektoratet og fra Fredningsnævnet.

Der betyder at når klagefristen fra fredningsnævnet er udløbet 5. april, vil vi gennemgå arealet og fjerne de anlæg, der ikke er tilladelse til.

5. april er lige før påske, så I har mulighed for at orientere jeres medlemmer om dette, dem der har etableret anlæg uden tilladelse har så påsken til at fjerne dem i, før vi gør det.

Jesper Stenild
Specialkonsulent | Forstfuldmægtig | Kronjylland
Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Afgørelse fra kystdirektoratet

Endelig oversigt over anlæg der skal fjernes fra stranden