Regnskab 2020

(Hent som PDF fil her)

Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020    
BetegnelseGNG 2020Budget 2020GNG 2019Budget 2021
D R I F T S R E G N S K A B    
     
INDTÆGTER    
Vejbidrag137.540,00         138.000137.170,00        174.840
Grenaffald80.730,00            81.00080.270,00           81.000
Vejtilskud7.658,85               5.0005.399,09             7.000
Renteindtægter0                         –  750                       –  
Opkrævning GND0                         –  0                       –  
Opkrævning drænlaug0                   5000                       –  
Indtægter i alt225.928,85         224.500223.589,09        262.840
     
UDGIFTER    
Vejvedligeholdelse-125.624,80          125.000-127.647,50        126.000
Skilte og vejtilbehør-11.541,25                         –  0            4.000
Grenaffald-86.300,00            85.000-85.093,75          86.000
ForeningLet-5.040,00               5.000-4.561,00              5.100
Hjemmeside-104               2.500-3.091,13              1.000
Nets-2.006,69               2.500-2.040,09             2.500
Generalforsamling-1.235,35               5.000-2.231,00             5.000
Telefon og kørsel0               5.000-1.345,00             5.000
Kontorhold-731,28                1.000-1.314,79              1.000
Bestyrelsen0               8.000-10.572,00             8.000
Gaver og blomster-3.000,00                1.000-1.688,95              1.000
Gebyrer-500                        –  -100                 500
Diverse udgifter-2.365,00                   300-275             2.000
Udgifter i alt-238.448,37         240.300-239.960,21        247.100
     
DRIFTRESULTAT-12.519,52           -15.800-16.371,12           15.740
     
S T A T U S R E G N S K A B    
     
AKTIVER    
Danske Bank0 0 
Sparkron109.260,98 121.040,50 
Tilgodehavender-2.190,00 -1.450,00 
Aktiver i alt107.070,98 119.590,50 
     
PASSIVER    
Egenkapital primo119.590,50 135.961,62 
Årets resultat-12.519,52 -16.371,12 
Egenkapital ultimo107.070,98 119.590,50 
Diverse kreditorer0 0 
Opkrævning GND0 0 
Oprkævning Drænlaug0 0 
Passiver i alt107.070,98 119.590,50 
     
BALANCE0 0