Regnskab 2021

 GNG 2021Budget 2021GNG 2020Budget 2022
D R I F T S R E G N S K A B    
INDTÆGTER    
Vejbidrag176.130,00174.840137.540,00176.000
Grenaffald81.420,0081.00080.730,0092.000
Vejtilskud7.537,497.0007.658,857.000
Renteindtægter
Opkrævning GND
Opkrævning drænlaug                                        –                                        –                                             –                                         –     
Indtægter i alt 265.087,49262.840225.928,85275.000
UDGIFTER    
Vejvedligeholdelse-77.940,66-126.000-125.624,80-80.000
Skilte og vejtilbehør-4.000-11.541,25-25.000
Vejbump-75.000
Grenaffald-87.666,25-86.000-86.300,00-92.000
ForeningLet-4.607,00-5.100-5.040,00-5.100
Hjemmeside-1.118,00-1.000-104,00-1.500
Nets-2.028,24-2.500-2.006,69-2.500
Generalforsamling-9.981,55-5.000-1.235,35-5.000
Telefon og kørsel-5.000-5.000
Kontorhold-166,25-1.000-731,28-1.000
Bestyrelsen-8.384,00-8.000-8.500
Gaver og blomster-250,00-1.000-3.000,00-2.000
Gebyrer-1.169,41-500-500,00-500
Rente udgifter-1.000
Diverse udgifter -2.000   -2.365,00                               
Udgifter i alt    -238.448,37-304.100
DRIFTRESULTAT 71.776,1315.740,00-12.519,52-29.100
S T A T U S R E G N S K A B    
AKTIVER    
Danske Bank  
Sparkron202.178,61 109.260,98 
Tilgodehavender                           -2.750,00                             -2.190,00 
Aktiver i alt                        199.428,61                         107.070,98 
PASSIVER    
Egenkapital107.070,98 119.590,50 
Årets resultat71.776,13 -12.519,52 
Diverse kreditorer20.581,50  
Opkrævning GND  
Oprkævning Drænlaug                                        –                                         – 
Passiver i alt                        199.428,61                         107.070,98 
BALANCE0 0 

 Kasserer: Judi Jørgensen

Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, er er i overensstemmelse med de os foreviste
opgørelser og bilag. Beholdninger er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.
Gjerrild Nordstrand, den2022

Erik Svendsen, Agnetevej 31                                                                                                                           Kirsten Bertelsen, Adelevej 33