Generalforsamling

Gjerrild Nordstrand Grundejerforening
afholder generalforsamling torsdag d. 18. maj 2023 kl. 14.00
på fjeldholm lejren
Dagsorden i følge vedtægterne

Dagsorden kan ses: HER

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen

Se vedtægter HER

Beretninger

Referater