GNG Regnskab 2019

INDTÆGTER:

2019

2018

Budget 2020

Budget 2019

Vejbidrag

137.170,00

137.540,00

138000

138.000

Grenaffald/Flis

80.270,00

80.270,00

81.000

81.000

217.440,00

217.810,00

219.000

219.000

Rykkergebyrer / opkrævn. Drænlaug

750,00

750,00

500

500

Renter, Sparekassen Kronjylland

0,00

10,00

0

0

Vejtilskud fra Skov- & Naturstyrelsen (Betinavej)

5.399,09

7.199,51

5000

5.000

223.589,09

225.769,51

224.500

224.500

UDGIFTER:

Veje og stier: almindelig vedligeholdelse

70.000,00

70.000,00

75000

70.000

Veje og stier: udbygning, forbedringer, dustex

57.647,50

19.984,79

50000

75.000

Grenaffald/Flis 

85.093,75

81.600,00

85000

85.000

Telefon og kørsel

1.345,00

220,00

5000

5.000

EDB og kontorartikler

1.314,79

1.118,00

1000

1.000

Kontingent til drænlaug/Gjerrild Borgerforening

275,00

275,00

300

300

Generalforsamling

2.231,00

544,00

5000

10.000

Medlems- og bestyrelsesmøder

10.572,00

5.343,00

8000

8.000

Gaver og blomster

1.688,95

1.000,00

1000

500

Hjemmeside

3.091,13

1.891,13

2500

2.000

BetalingsService og gebyrer

2.140,09

1.779,33

2500

2.500

Forening Let

4.561,00

4.558,50

5000

5.000

239.960,21

188.313,75

240.300

264.300

Resultat

-16.371,12

37.455,76

-15.800

-39.800

STATUS

Aktiver

2019

2018

Indestående Sparekassen Kronjylland

121.040,50

135.211,62

Tilgodehavende/skyldig kontingent

-1.450,00

750,00

Tilgodehavende / Skov- og Naturstyrelsen

0,00

0,00

Aktiver i alt

119.590,50

135.961,62

Passiver

Egenkapital

Primo

135.961,62

98.505,86

Over-/underskud

-16.371,12

37.455,76

Egenkapital ultimo

119.590,50

135.961,62

Forudbetalt vejbidrag

0,00

0,00

Skyldige omkostninger

0,00

0,00

Passiver i alt

119.590,50

135.961,62

Kasserer:  Kirsten Bertelsen