Drænlaug vest 1

Drænlaug vest 1

(tryk på kortet for større version) dræner i store træk godt 80 grunde i området: Annavej, Dortevej og Stavnsborgvej:

Bestyrelse Drænlaug vest 1:

formand for Gjerrild Nordstrand drænlaug vest 1 i efteråret: Bjarne Kærgaard, Doloresvej 5 (vinter Rypevej 1, 8960 Randers SØ) Tlf. 31317734 Mail: bgkaergaard@outlook.dk

I dette drænlaug betales kontingent.

Fortegnelse over grunde i Drænlaug Vest
Fortegnelse over grunde i Drænlaug Vest