Generalforsamling d. 26.05.2022 Kl. 12.30 på Gjerrild Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning).
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
 4. Fremlæggelse af budget og kontingent for kommende år og godkendelse heraf.            Bestyrelsen foreslår, at grenafgiften forhøjes med 30. kr. som følge af, at udgifterne de senere år er højere end indtægterne. Dette er i overensstemmelse med GNG´s generalforsamlingsbeslutning i 2008, hvor forsamlingen besluttede, at den solidariske medlemsbetaling til foreningens grenindsamling skal være udgiftsneutral.
 5. Indkomne forslag (indsendes pr. mail til: bestyrelsen@gjerrild.dk senest den 12. maj 2022)
 6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen.
 7. Valg til bestyrelse (se vedtægternes § 16 og 17):
  • Preben Larsen, genvalgt formand i 2021 er udtrådt af bestyrelsen. Sommerhuset er solgt 1. dec. 2021.
  • Carsten Jensen er pr. 1. dec. 2021 konstitueret som formand i stedet for Preben Larsen.
  • 1. suppleant Lars Skriver er pr. 1. dec. 2021 indtrådt som ordinært bestyrelsesmedlem.

a. Formand

Ny formand skal vælges for et år. Bestyrelsesmedlem, Michael Lichtenberg Crone, stiller sig til rådighed på formandsposten indtil generalforsamlingen i maj 2023.

b. Kasserer (vælges i lige år).

Judi Jørgensen er på valg og villig til genvalg.

c. Bestyrelsesmedlemmer:

2 er på valg: Carsten Jensen og Michael Lichtenberg Crone er villige til genvalg. Såfremt Michael vælges som formand, er den ny indtrådte suppleant Lars Skriver villig til at stille op til bestyrelsen.

d. Bestyrelsessuppleanter:

1 suppleantpost, Lars Skrivers, er vakant, og der skal vælges en ny suppleant for 2 år.

e. Revisorer:

Erik Svendsen er på valg og er villig til genvalg.

Kirsten Bertelsen er ikke på valg.

           1 revisorsuppleant (vælges hvert år). Jørgen J. Jensen er villig til genvalg.

 1. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *