Grenafhentning 2023

Kære medlem af GNG,

Vi skriver til dig for at informere om, at HedeDanmark i december 2022 opsagde aftalen om grenafhentning. Vi kan derfor ikke forvente, at der afhentes grenaffald i uge 43 som i tidligere år. Som det ser ud nu, er der ingen aftale om afhentning, og du skal derfor forberede dig på, at du selv skal bortskaffe eventuelt grenaffald i efteråret 2023. Til orientering kan det oplyses, at HedeDanmark ligeledes har opsagt aftalen med Grundejerforeningen Fridavej. 

Årsagen til HedeDanmarks opsigelse af aftalen er et udtryk for stigende utilfredshed med det indsamlede, der de sidste par år ikke har været af en kvalitet, der har værdi som træflis. På baggrund af dette vurderer bestyrelsen, at det bliver svært at finde alternativer til samme pris, da det indsamlede, ikke repræsenterer nogen værdi, der kan modregnes i en vognmands favør, men blot kan betegnes som affald, der skal indsamles og køres bort. 

Bestyrelsen vil undersøge alternativer, men, som skrevet ovenfor, så skal det påregnes, at man selv bortskaffer eget grenaffald. Bestyrelsen anbefaler, at en eventuel ny ordning gøres uafhængig af medlemskabet af GNG. 

Ovenstående bliver et punkt til drøftelse på den kommende generalforsamling. Opkrævningen fra GNG vil naturligvis blive reguleret, så det afspejler ovenstående ændring. 

På vegne af bestyrelsen for GNG.

Venlig hilsen
Michael Lichtenberg Crone
Vibyhøjvej 5, DK-8260 Viby
tlf. +45 2949 3611