Forside

Landet langs kysten

Der er nok at se på, hvis man tager turen langs kysten mellem Gjerrild og Fornæs. Fornæs Fyr (billedet til højre) er placeret på Jyllands østligste pynt, og der har været fyr ved Fornæs siden midten af 1800-tallet. Det nuværende tårn er opført i 1891 i smukt forarbejdet bornholmsk granit.

Ved Fornæs begynder for alvor den bræmme af kalk- og flintsten, som er så karakteristisk for kysten nord for Fornæs. I 1700-tallet hentede områdets godser kalksten hér og brændte dem på små lokale kalkværker. Selve fyret kan ikke ses fra Gjerrild Nordstrand, men fyrets lys kan fra nordstranden ses på den sydlige del af østhimlen.
Ved Sangstrup og Karlby klinter (se billedet) står kalkvæggene lodrette og skarpt afskårne med højder op omkring 14 meter. Det er en speciel oplevelse at gå langs kanten af klinterne med havet på den ene side og de dyrkede marker på den anden. Man dyrker helt ud til kanten her, for det er rigtig god jord. I en lavning mellem de to klinter, der er et af de dalstrøg som fra Kolindsund søger nordpå mod Kattegat, ligger Hjembæk. Her går der en asfalteret vej helt ned til vandet, og stedet er et populært udflugtsmål.

Sidste nyt

Referat fra sidste møde 26. april 2024

Nyt fra Drænlaug vest 2

Grenafhentning 2023- LÆS HER