Drænlaug vest 2

Drænlaug vest 2

dræner i store træk godt 30 grunde i området omkring Ellavej og Ebbavej.

Bestyrelsen Drænlaug vest 2
Formand: Vides ikke.

I dette drænlaug betales kontingent.