Drænlaug vest 2

Drænlaug vest 2

dræner i store træk godt 30 grunde i området omkring Ellavej og Ebbavej.

Bestyrelsen Drænlaug vest 2
Formand: draenlaugvest2@gmail.com

I dette drænlaug betales kontingent.

Info om Drænlaug Vest 2

Rensning af drænrør i område Drænlaug Vest 2 bliver normalt udført hver 2. eller 3. år.

Drænlaug Vest 2 omfatter Ellavej, Ebbavej samt enkelte huse på Dortevej.

Det er nu igen tid til dette forebyggende arbejde, som sikrer afvanding af vore grunde i dette område.

I vil derfor få besøg af en slamsluger, som rengør disse rør.

Slamslugeren er bestilt til TORSDAG 14. SEPTEMBER.

Han vil starte i området fra morgenstunden ved 8-tiden ud for Ebbavej 1.

I må naturligvis meget gerne være hjemme i jeres sommerhuset på selve dagen men det er ikke en nødvendighed.

Inden 14. september bedes I derfor sikre nem adgang til netop jeres drænbrønd.

Skulle I have spørgsmål vedr. placering af denne, kontakt da bestyrelsen for Drænlaug på email: draenlaugvest2@gmail.com