Nedlukning af vand

Grundejerforeningen får tit meddelelser om frostsprængte rør, og vil derfor gøre sommerhusejere opmærksom på:

√  At tjekke vandrørene i frostperioder.
√  Hvis huset ikke er beboet, at der er lukket ned for vandtilførslen både
     indendørs, samt især også i husets vandbrønd.
√  Eventuelt at udlufte vandrørene til huse

Det vil være god service, hvis man som nabo også holder et vågent øje med sine naboers huse i frostperioder – herunder også varmepumper, som viser tegn på defekt.

Der sendes mail til grundejerforeningens medlemmer, når der observeres ekstraordinært vandforbrug.