Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

NST-551-00746

Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

Bådholder:

Navn:                                                                                  båd nr.:

Adresse:                                                                              cpr. nr.:

Telefon:

e-mail:

Mellem bådholder og Naturstyrelsen, Kronjylland indgås herved følgende aftale:

 1. Bådholderen har ret til at lade én båd ligge permanent på en af de to slæbeste- der, der er etableret på Naturstyrelsens areal på Gjerrild Nordstrand.
 • Aftalen kan ikke overdrages til andre.
 • Oplag og ophaling af båden skal ske i overensstemmelse med enhedens anvis- ninger.
  • Der må ikke sættes faste spil op til ophaling.
  • Det er ikke tilladt at grave pæle eller lignende ned til at fastgøre båden med.
  • Ophalervogne må anvendes, men ikke opbevares på arealet.
 • Naturstyrelsen forbeholde sig ret til uden varsel at fjerne genstande af den typer der er nævnt i punkt 3.
 • I forbindelse med aktiviteter på arealet (naturpleje), har Naturstyrelsen ret til at flytte både, der ligger i vejen for arbejdet. Både vil så vidt muligt blive lagt til- bage på den oprindelige placering. Bådejere vil forinden få mindst 14 dages var- sel til selv at flytte deres båd.
 • Naturstyrelsen udleverer et nummerskilt, der skal skrues på båden. Skiltet skal leveres tilbage, når aftalen ophører.
 • Der betales ikke afgift for oplægspladsen, men et depositum på 250,- kr. for skiltet. Dette betales tilbage, når skiltet afleveres.
 • Denne aftale kan af bådholderen opsiges til enhver tid med øjeblikkeligt varsel. Naturstyrelsen kan opsige aftalen med 6 måneders varsel.

I tilfælde af, at bådholderen misligholdeler aftalen, kan den siges op øjeblikke- ligt.

Naturstyrelsen, Kronjylland Dato

Naturstyrelsen • Vasevej 7 • 8920 Randers NV

Bådholder:

Tlf. 72 54 30 00 • Fax 86 45 40 36 • CVR 33157274 • EAN 5798000860315 • kjy@nst.dk www.nst.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *