De sidste år er der forekommet en markant forringelse af flisen, som Hede Danmark fremstiller af træaffald fra Grundejerforeningens medlemmer. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at det træaffald, der bliver hentet i oktober måned, består af træer og grene, der kan flises.  Hækaffald og blade hører ikke med, så vær venligst opmærksomme på, at dette haveaffald ikke lægges ud til vejen.

De sidste år har der været en meget ringe kvalitet af flisen, som nærmest har været at betragte som en usælgelig kompostbunke.

Det kan vi ikke være bekendt!

Tag venligst denne meddelelse seriøst, så dette års flis forhåbentlig igen bliver af høj kvalitet.

Hede Danmarks regler for flis-indsamling er:

 Grenene/træet skal ligge på egen grund

Grenene/træet skal ligge med den tykke ende ud mod vejen

Der må ikke være rod eller rødder iblandt

Længe på grenene/træer må højest være 2 meter

Grenene må ikke være mellem to træer

Hæk- og bladaffald må ikke vedlægges