Regnskab 2021 og budget 2022

          GNG 2021 Budget 2021 GNG 2020 Budget 2022 D R I F T S R E G N S K A B         INDTÆGTER         Vejbidrag 176.130,00 174.840 137.540,00 176.000 Grenaffald 81.420,00 81.000 80.730,00 92.000...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.05.2022

F  REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022   Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS. Godkendt uden bemærkninger  2....

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022 Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe   DAGSORDEN   Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22 Ad. 1. Referat godkendt. Indkommen post og meddelelser siden...