Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.05.2022

F  REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022   Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS. Godkendt uden bemærkninger  2....

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022 Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe   DAGSORDEN   Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22 Ad. 1. Referat godkendt. Indkommen post og meddelelser siden...

Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 04.09.2021

Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild Kro.   Indledning: Nærværende referat/resume er baseret på generalforsamlingens forløb og indlæg fra såvel bestyrelse som grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen er indkaldt den 12....