Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.09.2020

Afbud fra Lars Skriver og Kirsten Bertelsen.

  1. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 16.maj via Microsoft Teams. Godkendt.

2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden
Graffiti-hærværk
Formanden har fjernet graffitien på informationsboden på Langholmvej. Besked om den resterende del bl.a. bagsiden af ”ishuset” er sendt til kommunen.
Henvendelse fra Henrik Bennetzen, Gjerrild-Bønnerup Idrætsforening om deltagelse i motion. Der er ikke fremsendt nærmere beskrivelse af tilbuddet, hvorfor det ikke kan behandles
.
2 a Natur og strand
Diverse mails fra Miljø- og Fødevarestyrelsen om naturpleje og om regler for bådejere. Kirsten Højgaard sender besked vedrørende både til Borgerforeningen i Gjerrild, da der kan være Gjerrild-borgere, der har både ved stranden.
De kommende to år vil Skov- og Naturstyrelsen fortsat bekæmpe de invasive arter i vegetationen ved stranden.

Forslag fra Jørgen Juul Jensen om ”bådslæbested”:
Formanden sender en forespørgsel til Jesper Stenild, Skov- og Naturstyrelsen om muligheder ved de to bådpladser.

3. Veje og Stier v/Poul, herunder

Behandling af forslag fra Michael Hansen, Annavej 22 A om støv og hastighed på Annavej. Grundejere langs Stavnsholmvej og Betinavej har tilsvarende rettet mundtlig henvendelse herom.
Bestyrelsen overvejer, hvorledes grundejernes erfaringer kan danne baggrund for fremtidig indsats i forhold til fartnedsættelse på vejene.
Der rettes en uformel henvendelse til politiet for afdækning af eventuelle muligheder. Bevoksningen på en del grunde breder sig ud over vejarealet bl.a. et stort areal på Dagmarvej. Den enkelte grundejer bedes sikre, at bevoksningen ikke breder sig ud over skel.
Behandling/beslutning vedrørende grundejere, som laver salgsboder ved vejene uden for deres bolig.
Salgsboder skal opstilles på egen grund. For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at græsrabatterne er en del af vejarealet. Græsrabatterne skal friholdes af hensyn til fri passage for f.eks. redningskøretøjer

Status på skilte.
Der fremstilles nye skilte med henstilling til at dæmpe farten.

4. Fibia bredbåndsnet, IT og Hjemmeside

● Status: Der er tilmeldt ca. 130 interesserede, hvilket er tilstrækkeligt til at fibernettet føres til Nordstranden.

5. Økonomi

● Status v/ Kirsten Bertelsen: Aktuel kassebeholdning: kr. 246.000,-

● Hede Danmark har klaget over kvaliteten af grenaffaldet. Søren Stilling havde varslet, at han ville fremsende et oplæg til flyer til evt. omdeling. Denne er ikke fremkommet, hvorfor punktet om flyer ikke behandles, men problemet sættes på vores hjemmeside.

6. Generalforsamling lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11.00

● Gennemgang af forløb herunder overholdelse af Corona-regler.
● Se vedhæftede UDKAST til dagsorden og afvikling.
Generalforsamlingens afholdelse på Gjerrild Vandrerhjem annulleres og afvikles i stedet digitalt via internettet p g a Covid-19 og øgede restriktioner.
Kirsten Højgaard ønsker efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg og fratræder som bestyrelses-medlem. Poul Kristensen oplyste, at de salgsmæssigt nu er inde i en konkret forhandlingssituation med potentielle købere. Bliver det aktuelt, så skal foreningen have ny vejformand.
Käthe Fogh opretter grundejerne i Teams. Judi forsøger at kontakte grundejerne, så
de registreres med e-mail og telefonnumre. Preben forsyner den nuværende beretning med rele-vante udvidelser fra den Covid-19-ramte tid i 2020.Andre punkterEventuelt og næste møde
Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling.Andre punkter

7. Andre punkter

8. Eventuelt og næste møde
Intet. Der indkaldes til møde i forbindelse med den kommende generalforsamling.

Referent: Kirsten Højgaard

FIBIA MED ET NYT FIBERNET TILBUD!

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

FIBIA MED ET NYT FIBERNET TILBUD!

Bemærk: Der er nu 75 tilmeldte, men der er plads til flere!

Vil du have fibernet – fremtidens internet

til Gjerrild Nordstrand – så har du chancen igen nu!

Se mere på

https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/gjerrild-strand/

På opfordring af lokale initiativtagere, tilbyder Fibia nu igen at
undersøge interessen for fibernet i området. 

Første gang Fibia var på banen var i november 2017, hvor vi grundejere minimum
skulle være 215 for at få fibernet lagt ned ved Gjerrild Nordstrand.

Nu kræver Fibia kun 75 tilmeldinger – lidt af en kovending!

Første skridt er at indsamle tilmeldinger. Hvis interessen er
tilstrækkeligt stor, udruller Fibia fibernettet. Man kan se det området Fibia
undersøger interessen via ovenstående link.

Bor man inden for afgrænsningen, kan man bakke op om projektet og være med
til at sikre fibernettet kommer til Gjerrild Nordstrand.

Får man derimod ikke tilstrækkeligt mange tilmeldinger, er Fibia desværre
nødt til at lukke ned for planerne.

Se priser og
detaljer på ovenstående link.

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Hæk og hegn – regler for beskæring

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″]

Se regler for beskæring af hæk og hegn mod fortovs under det nye underpunkt i menuen  under “Bestyrelsen arbejder” som hedder “Information”. 

[/et_pb_text][et_pb_image src=”https://gjerrild.dk/wp-content/uploads/2020/05/hækoghegn.jpg” _builder_version=”4.4.1″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Bestyrelsens beretning for 2019

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″]

Bestyrelsens beretning for 2019 ligger nu til download/visning i PDF format.  TRYK HER for at læse det

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 10.10.2020

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″]

Lørdag den 10. oktober 2020.
på Vandrerhjemmet Djursvold, Gjerrild umiddelbart efter vandværkets generalforsamling, som starter kl. 10.00.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (kan ses på www.gjerrild.dk under rubrikken “Nyt fra Nordstranden”) samt forslag til budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
b: Kirsten Bertelsen.
c1: Kirsten Højgaard
c2: Michael Lichtenberg Crone – villig til genvalg – (valgt for 1 år i 2019 i s f Henning Qvist)
d: Suppleanter på valg:
Lars Skriver

e1: Revisorer på valg
Erik Svendsen
e2: Revisorsuppleant på valg (vælges hvert år):

7. Eventuelt

Venlig hilsen

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Bestyrelsen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Revideret regnskab 2019

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″]

Se det reviderede regnskab for 2019.
TRYK HER

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Bestyrelsen

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

Nu er der kommet mail og telefonnummer på bestyrelsens medlemmer

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Generalforsamlingen ændres til 10.10.2020

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″ custom_margin=”2px|auto||auto||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ hover_enabled=”0″]

AFLYSNING OG UDSÆTTELSE

Generalforsamling bliver d. 10.10.20 på vandrehjemmet – efter vandværkets  generalforsamling kl. 10.00

Set i lyset af de alvorlige Corona-virus- udmeldinger, som kommer fra statsministeren og sundhedsmyndighederne, så har bestyrelsen i Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings besluttet at

flytte generalforsamlingen den 21. maj 2020 til d. 10.10.2020.

Vi håber på forståelse for udsættelsen, som ligger i tråd med myndighedernes udmeldinger om, hvordan vi skal forholde os, når det drejer sig om større forsamlinger, så gennemførelse af generalforsamlingen på vandrerhjemmet lokaliteter vil simpelt hen være ulovlig og uansvarlig i maj måned!

Bestyrelsen har besluttet, at dagsordenens punkter vil blive fremlagt på hjemmesiden: www.gjerrild.dk herunder bl.a. bestyrelsens beretning samt foreningens regnskab (Godkendt af revisorerne m.v. senest den 16. maj 2020).

Vel mødt – og pas på Jer selv

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Chikane arbejde

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.5″ min_height=”549px” custom_margin=”9px||||false|false” custom_padding=”21px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″ min_height=”227px” custom_margin=”1px|auto||auto|false|false” custom_padding=”90px||||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_image src=”https://gjerrild.dk/wp-content/uploads/2020/03/Chikane-arbejde-2020.jpg” align=”center” _builder_version=”4.4.1″ min_height=”390px” custom_margin=”-70px|||||” custom_padding=”3px|||||” hover_enabled=”0″][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″ custom_padding=”||||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_text _builder_version=”4.4.1″ custom_padding=”||0px|||” hover_enabled=”0″]

BEMÆRK VENLIGST !

 Der arbejdes på omlægning af de etablerede chikaner efter møde med Norddjurs Kommune og politiet.

Den ene sten-chikane fjernes og i stedet laves en gangsti bagved den tilbageværende.

Afmærkningen er mangelfuld, og Norddjurs Kommunes vejafdeling vil snarest mulig opsætte afstandsmærker omkring stenchikanerne.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_divider _builder_version=”4.0.5″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Ny hjemmeside

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.0.5″ min_height=”549px” custom_margin=”9px||||false|false” custom_padding=”21px|||||”][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″ min_height=”227px” custom_margin=”1px|auto||auto|false|false” custom_padding=”90px||||false|false”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_image src=”http://pixelmind.dk/gng/wp-content/uploads/2019/11/gnghp-1.jpg” align=”center” _builder_version=”4.0.5″ min_height=”390px” custom_margin=”-70px|||||” custom_padding=”3px|||||”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″ custom_padding=”||||false|false” hover_enabled=”0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_text _builder_version=”4.0.5″]

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside som der i øjeblikket bliver arbejdet på. Vi forventer at den bliver aktiv midt i november. 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.0.5″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.0.5″][et_pb_divider _builder_version=”4.0.5″][/et_pb_divider][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]