Bestyrelsens skriftlige beretning 2019

Bestyrelsens skriftlige beretning for 2019. Indledning. Som følge af den særlige Corona-situation i Danmark har Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (GNG) måttet aflyse den planlagte generalforsamling den 21. maj 2020. Det forventes, at GNG kan gennemføre en ordinær...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

    Gjerrild Nordstrands Grundejerforening1969 – 2020 Generalforsamlingen afholdes digitalt på internettet over Microsoft Teams systemet på internettet på grund af COVID-19´s forhøjede smitterisiko. Lørdag den 10. oktober 2020 kl. 11.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent...

Regnskab 2019

GNG Regnskab 2019 INDTÆGTER: 2019 2018 Budget 2020 Budget 2019 Vejbidrag 137.170,00 137.540,00 138000 138.000 Grenaffald/Flis 80.270,00 80.270,00 81.000 81.000 217.440,00 217.810,00 219.000 219.000 Rykkergebyrer / opkrævn. Drænlaug 750,00 750,00 500 500 Renter,...

Indkaldelse til generalforsamling i Gjerrild Nordstrands Drænlaug

     Gjerrild Nordstrands Drænlaug Finn M. Pedersen Dortevej 7-9, Gjerrild Nordstrand 8500 Grenaa, den 21. september 2020  Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8                                       lørdag, den 10. oktober 2020...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.09.2020

Afbud fra Lars Skriver og Kirsten Bertelsen. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 16.maj via Microsoft Teams. Godkendt. 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden Graffiti-hærværk Formanden har fjernet graffitien på...