Tre drænlaug holder vandet fra dørene

Flere steder på Gjerrild Nordstrand er jordbunden så fugtig, at det er nødvendigt at dræne. Til formålet er der oprettet tre drænlaug – 1 øst og 2 vest for Langholmvej.

Drænlaug vest 1

(tryk på kortet for større version) dræner i store træk godt 80 grunde i området: Annavej, Dortevej og Stavnsborgvej:

Bestyrelse Drænlaug vest 1:
Formand: Finn Pedersen, Dortevej (vinter Nyvangsvej 8, 8462, Harlev), telefon: 6178 3106

Kasserer: Kirsten Bertelsen, Adelevej,
telefon nr. 2147 1170.

I dette drænlaug betales kontingent.

Drænlaug vest 2

dræner i store træk godt 30 grunde i området omkring Ellavej og Ebbavej.

Bestyrelsen Drænlaug vest 2
Formand: Vides ikke.

I dette drænlaug betales kontingent.

Drænlaug øst

(Tryk på kortet for større version)
Brøndstrup Mølleå Drænlaug.

Kontaktperson:
Jørn Sønderdahl, Bodilvej 13, telefon 4045 5489

Der betales ikke noget kontingent. I tilfælde af reparations- eller vedligeholdelsesarbejder deles udgifterne ligeligt mellem de tilsluttede ejendomme.