Info om generalforsamling

Kære medlem i Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Den årlige generalforsamling nærmer sig, og indkaldelsen til generalforsamling kan du se her på siden.  Revisorgodkendt regnskab for 2023 er sammen med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer udsendt på mail til medlemmerne. Har du mod forventning ikke modtaget en mail, kan du henvende dig til kassereren Judi Jørgensen på Kasserergng@outlook.dk.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 9. maj 2024 kl. 14 på Fjeldholmlejren.

Indkaldelsens punkt 5 vedrører forslag til ændring/præcisering af visse af vedtægternes paragraffer. 

Ligeledes vedhæftet denne indkaldelse finder du et dokument med de foreslåede ændringer samt begrundelserne herfor.

Som det også fremgår af indkaldelsen, står bestyrelsen i den situation, at vi mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter til den næste periode. Hvis du kan se dig selv som en del af en aktiv bestyrelse, hvor vi deler opgaverne imellem os, så tøv ikke med at tilkendegive dit kandidatur til den fungerende formand på Formandgng@outlook. dk

Suppleanter deltager også i bestyrelsesmøderne, og vi værdsætter suppleanternes bidrag til drøftelserne. Dog har suppleanter jf. vedtægterne ikke stemmeret, hvis det kommer dertil, at en beslutning skal træffes via afstemning.

Vi mødes enten fysisk eller virtuelt via Teams ca. 8 gange om året, og tilgår vores dokumenter digitalt, så du skal være tryg ved at bruge digitale værktøjer. Og ellers hilser vi mangfoldighed velkommen.

Vær opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi offentliggør alle forslag, herunder også forslag stillet af bestyrelsen, senest 1 uge før generalforsamlingen. De vil som minimum kunne ses på hjemmesiden Gjerrild.dk. 

Bestyrelsen ser frem til generalforsamlingen.

Vel mødt.
De bedste hilsner
Bestyrelsen
v/fungerende formand Marianne Slot