Chikane arbejde

BEMÆRK VENLIGST !  Der arbejdes på omlægning af de etablerede chikaner efter møde med Norddjurs Kommune og politiet. Den ene sten-chikane fjernes og i stedet laves en gangsti bagved den tilbageværende. Afmærkningen er mangelfuld, og Norddjurs Kommunes vejafdeling vil...