GNG 2021

Budget 2021

GNG 2020

Budget 2022

D R I F T S R E G N S K A B

 

 

 

 

INDTÆGTER

 

 

 

 

Vejbidrag

176.130,00

174.840

137.540,00

176.000

Grenaffald

81.420,00

81.000

80.730,00

92.000

Vejtilskud

7.537,49

7.000

7.658,85

7.000

Renteindtægter

Opkrævning GND

Opkrævning drænlaug

                                        –

                                        –     

                                        –                                         

     

Indtægter i alt

                        265.087,49

                              262.840

                        225.928,85                        

275.000

UDGIFTER

 

 

 

 

Vejvedligeholdelse

-77.940,66

-126.000

-125.624,80

-80.000

Skilte og vejtilbehør

-4.000

-11.541,25

-25.000

Vejbump

-75.000

Grenaffald

-87.666,25

-86.000

-86.300,00

-92.000

ForeningLet

-4.607,00

-5.100

-5.040,00

-5.100

Hjemmeside

-1.118,00

-1.000

-104,00

-1.500

Nets

-2.028,24

-2.500

-2.006,69

-2.500

Generalforsamling

-9.981,55

-5.000

-1.235,35

-5.000

Telefon og kørsel

-5.000

-5.000

Kontorhold

-166,25

-1.000

-731,28

-1.000

Bestyrelsen

-8.384,00

-8.000

-8.500

Gaver og blomster

-250,00

-1.000

-3.000,00

-2.000

Gebyrer

-1.169,41

-500

-500,00

-500

Rente udgifter

-1.000

Diverse udgifter

 

 -2.000

 -2.365,00                            

     

Udgifter i alt

 

-238.448,37                      

-304.100

DRIFTRESULTAT

                          71.776,13

                          15.740,00

                         -12.519,52                         

-29.100

S T A T U S R E G N S K A B

 

 

 

 

AKTIVER

 

 

 

 

Danske Bank

 

 

Sparkron

202.178,61

 

109.260,98

 

Tilgodehavender

                           -2.750,00

 

                            -2.190,00

 

Aktiver i alt

                        199.428,61

 

                        107.070,98

 

PASSIVER

 

 

 

 

Egenkapital

107.070,98

 

119.590,50

 

Årets resultat

71.776,13

 

-12.519,52

 

Diverse kreditorer

20.581,50

 

 

Opkrævning GND

 

 

Oprkævning Drænlaug

                                        –

 

                                        –

 

Passiver i alt

                        199.428,61

 

                        107.070,98

 

BALANCE

0

 

0

 

 Kassere: Judi Jørgensen

 

Undertegnede revisorer har d.d. revideret foranstående regnskab, er er i overensstemmelse med de os foreviste

opgørelser og bilag. Beholdninger er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

 

Gjerrild Nordstrand, den

2022

 

Erik Svendsen, Agnetevej 31                                                                                                                           Kirsten Bertelsen, Adelevej 33