Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert, Peter og Käthe

 1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 13.05.2021.

 Referat godkendt uden bemærkninger

 2. Vejudvalget

Vejudvalget har indsamlet informationer og modtaget forskellige tilbud på løsninger vedr. fartdæmpning/bump. Vejbump med asfalt, hvor vand ikke kan trænge ind under, er den bedste og mest omkostnings effektive løsning i længden.

Udvalget er nået frem til, at den bedste løsning er at gennemføre bumpeprojektet i et forløb med det lånetilsagn på 300.000 kr., som Sparekassen Kronjylland har givet. 

  1. Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

 Ifølge vedtægterne kræver optagelse af lån godkendelse på en generalforsamling (ekstraordinær), og dette er vedtaget til at blive i forlængelse af vandværkets generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild kro

Indkaldelse sendes på mail til medlemmer og kommer op på hjemmesiden.

 4. Befuldmægtigedes fuldmagt

Der skal være 20% af medlemmerne til stede eller repræsenteret ved fuldmagt på en ekstra ordinær generalforsamlingen for at den er beslutningsdygtig.

Ud af de tilstedeværende stemmer, skal 2/3 stemme for forslaget for at det er vedtaget.

 En grundejer, der ikke møder personligt op, kan udstede en ”BEFULDMÆGTIGEDES FULDMAGT” med en stemmeinstruks til den person, som møder op med fuldmagten til generalforsamlingen. Fuldmagten sendes enten på mail til bestyrelsen@gjerrild.dk  eller til Aage Jørgensen, som bestyrelsen har indstillet som dirigent til generalforsamlingen – mail: jujaaj@tunenet.dk

     

  1. Evt. og næste møde

 Preben indkalder til møde over Teams inden d. 04.09.2021

 

Notater ved Käthe