GJERRILD NORDSTRANDS GRUNDEJERFORENING 

Notater fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. august via TEAMS.

 

Deltagere: Preben, Carsten, Gert, Lars, Peter, Michael, Aage som dirigent (+ deltager for Judi) og Käthe

Bestyrelsesmødet omhandler alene den ekstraordinære generalforsamling.

 1. Køreplan for generalforsamlingen:
 • Velkomst & baggrund v/ Preben
 • Fremlæggelse af bestyrelsens forslag + skitse over bump-placeringer v/vejudvalget (Gert)

Bemærk, at placering af bump er oplæg. Hvis der ønskes flere bump end de 16, må det tages op på et senere tidspunkt. Der kan ske nødvendige revurderinger/tilpasninger.

Alt skal dog godkendes af kommune/myndigheder!

 • Forslag til finansiering v/vejudvalget (Carsten)

Der kommer vilkår mm. fra Sparekassen inden mødet.

 • Indkomne forslag: Henrik Schwerts v/Aage (dirigent)
 • Dialog styres af Aage/dirigent
 • Lars noterer talerønsker i den rigtige rækkefølge.
 • Afstemning: status i dag v/Aage:
 • I øjeblikket er der 31 fuldmagter inde
 • alle registreres, når de ankommer og der udleveres nummererede stemmesedler
 • Der laves to stemmesedler. Der stemmes først for Henrik Schwerts modforslag 
 1. Tekniske hjælpemidler for mødet:
 • PC medbringes af Michael
 • Projekter medbringes af Aage + (tilkobling af Michael)
 • Lærred eller hvid væg – Klares af Kroen/Hilding
 • Højtaler og mikrofon klarer Preben 
 1. Stemmeafvikling
 • Stemmesedler Aage
 • Der skal vælges to til stemmeoptælling – Aage foreslår to på gf 
 1. Michael: Foreslår at vi som bestyrelse skal være inde og kommentere havdambrug. Det tages op til næste møde, som bliver lige efter generalforsamlingen.

Preben indkalder. 

Judi laver referat af generalforsamlingen, idet Käthe er forhindret. 

Notater v. Käthe