Regnskab 2021 og budget 2022

          GNG 2021 Budget 2021 GNG 2020 Budget 2022 D R I F T S R E G N S K A B         INDTÆGTER         Vejbidrag 176.130,00 174.840 137.540,00 176.000 Grenaffald 81.420,00 81.000 80.730,00 92.000...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.05.2022

F  REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022   Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS. Godkendt uden bemærkninger  2....