Referat fra bestyrelsesmøde d. 30.07.2021

Deltagere: Preben, Judi, Lars, Michael, Carsten, Gert, Peter og Käthe  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 13.05.2021.  Referat godkendt uden bemærkninger  2. Vejudvalget Vejudvalget har indsamlet informationer og modtaget forskellige tilbud på...

Fra 1. april kan det koste dyrt med løse hunde på stranden

Mange dansker bruger stranden i denne tid. Her er der god mulighed for at få frisk luft, samtidig med at den nødvendige afstand til andre personer kan overholdes.Hvis hunden skal med på turen, er det vigtigt at være opmærksom på, at vi nu har passeret den 1. april,...