Naturplejevandring lørdag d. 21.05. kl. 10.00

  Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand. Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af  klit, hede og overdrev.  ...

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022 Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe   DAGSORDEN   Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22 Ad. 1. Referat godkendt. Indkommen post og meddelelser siden...

Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 04.09.2021

Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild Kro.   Indledning: Nærværende referat/resume er baseret på generalforsamlingens forløb og indlæg fra såvel bestyrelse som grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen er indkaldt den 12....