Referat af bestyrelsesmøde d. 28. november 2021

REFERAT Bestyrelsesmødet, søndag den 28. november kl. 10.00 hos Carsten, Betinavej Deltagere: Preben, Michael, Judi, Lars, Carsten, Gert og Peter Referent: Peter   Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt!   Indkommen post og...

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 25.09.21

Deltagere: Preben, Carsten, Judi, Gert, Peter, Michael og Käthe Afbud: Lars  DAGSORDEN  Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde Referat godkendt  Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra den ekstraordinære generalforsamling Referat...

Referat af den ekstraordinære generalforsamling d. 04.09.2021

Referat af den ekstraordinær generalforsamling d. 04.09.2021 på Gjerrild Kro.   Indledning: Nærværende referat/resume er baseret på generalforsamlingens forløb og indlæg fra såvel bestyrelse som grundejerforeningens medlemmer. Generalforsamlingen er indkaldt den 12....

VEDTÆGTER

Vedtægter for Gjerrild Nordstrands Grundejerforening. Navn og formål § 1: Foreningens navn er “Gjerrild Nordstrands Grundejerforening” – herefter GNG. Dens virkefelt er sommerhusområderne på Gjerrild Nordstrand, og dens hjemsted er formandens...

Notater fra bestyrelsesmøde d. 04.09.2021

    GJERRILD NORDSTRANDS GRUNDEJERFORENING  Notater fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. august via TEAMS.   Deltagere: Preben, Carsten, Gert, Lars, Peter, Michael, Aage som dirigent (+ deltager for Judi) og Käthe Bestyrelsesmødet omhandler alene den...