Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde 7. januar 2023

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 7. januar 2023 Deltagere: Judi, Lars, Carsten. Peter, Gert, Michael og Käthe Punkter: Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning Redigeret referat godkendt. Marianne er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen.  Indkommet...

GNG velkomstfolder

Information fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (Fridavej har sin egen grundejerforening)  Indhold  Side 1: Velkommen til Gjerrild Nordstrand Side 2: Vis hensyn til dine naboer Side 3: Sådan beskærer du træer og buske langs veje Side 4: Vejledning for...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. november 2022

ferat fra bestyrelsesmøde d. november 2022   Sted:                       Teamsmøde indkaldt af Lars Deltagere:                Judi, Marianne, Lars, Carsten. Peter, Gert og Michael Afbud:                     Käthe Referent:                 Michael Punkter til drøftelse...

Skab bedre muligheder for blomstrende lyng

Forespørgsel fra Lone Brems  Kære alle  I maj 2022 spurgte jeg her på Grundejerforeningens hjemmeside, om nogen kunne have lyst til at være med til at give naturen i Gjerrild Nordstrand-fredningen en hånd og skabe bedre muligheder for blomstrende lyng.  Nu er tiden...

Opfølger på Naturplejevandring i maj 2022

..Vil du være med til at gi’ naturen en hånd og skaffe plads til blomstrende lyng ?  Efter en velbesøgt Naturplejevandring i en del af Gjerrild Nordstrand-fredningen  21. maj 2022 med 26 repræsentanter for sommerhusejerne i Fridavejens og i Gjerrild Nordstrands...