Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde 7. januar 2023

Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 7. januar 2023 Deltagere: Judi, Lars, Carsten. Peter, Gert, Michael og Käthe Punkter: Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning Redigeret referat godkendt. Marianne er efterfølgende udtrådt af bestyrelsen.  Indkommet...

GNG velkomstfolder

Information fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforening (Fridavej har sin egen grundejerforening)  Indhold  Side 1: Velkommen til Gjerrild Nordstrand Side 2: Vis hensyn til dine naboer Side 3: Sådan beskærer du træer og buske langs veje Side 4: Vejledning for...