Regnskab 2021 og budget 2022

          GNG 2021 Budget 2021 GNG 2020 Budget 2022 D R I F T S R E G N S K A B         INDTÆGTER         Vejbidrag 176.130,00 174.840 137.540,00 176.000 Grenaffald 81.420,00 81.000 80.730,00 92.000...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.05.2022

F  REFERAT fra Gjerrild Nordstrands Grundejerforenings bestyrelsesmøde d. 17.05.2022   Deltagere: Judi, Preben, Lars, Peter, Carsten, Gert, Michael og Käthe  1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 24. marts via TEAMS. Godkendt uden bemærkninger  2....

Naturplejevandring lørdag d. 21.05. kl. 10.00

  Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand. Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af  klit, hede og overdrev.  ...