Referat af bestyrelsesmøde d. 24.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 24. marts 2022 Deltagere: Preben, Gert, Carsten, Lars, Michael, Judi og Käthe   DAGSORDEN   Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5.2.22 Ad. 1. Referat godkendt. Indkommen post og meddelelser siden...