Referat af bestyrelsesmøde d. 28. november 2021

REFERAT Bestyrelsesmødet, søndag den 28. november kl. 10.00 hos Carsten, Betinavej Deltagere: Preben, Michael, Judi, Lars, Carsten, Gert og Peter Referent: Peter   Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt!   Indkommen post og...