Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Torsdag den 13. maj 2021 ca. kl. 11.00 (dvs. efter Vandværkets generalforsamling på Gjerrild Vandrerhjem.)  Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning (som drøftes og sættes til afstemning) Fremlæggelse af revideret...

GNG ‘s regnskab med budget 2020

  Periode: 1. jan. 2020 – 31. dec. 2020         Betegnelse GNG 2020 Budget 2020 GNG 2019 Budget 2021 D R I F T S R E G N S K A B                   INDTÆGTER         Vejbidrag 137.540,00                138.000 137.170,00               174.840 Grenaffald...