Hærværk anmeldt til politiet

I tidsrummet mellem lørdag og søndag eftermiddag har der desværre været hærværk i form af graffiti på såvel til salg skiltet ved udstykningen og på Gng’s opslagstavle.

Hærværket er anmeldt til politiet.

Hvis du/I har observeret noget, der kan føre til opklaring, så kontakt venligst bestyrelsen – evt. på mail:  bestyrelsen@gjerrild.dk


Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

NST-551-00746

Aftale om oplæg af båd på Gjerrild Nordstrand

Bådholder:

Navn:                                                                                  båd nr.:

Adresse:                                                                              cpr. nr.:

Telefon:

e-mail:

Mellem bådholder og Naturstyrelsen, Kronjylland indgås herved følgende aftale:

 1. Bådholderen har ret til at lade én båd ligge permanent på en af de to slæbeste- der, der er etableret på Naturstyrelsens areal på Gjerrild Nordstrand.
 • Aftalen kan ikke overdrages til andre.
 • Oplag og ophaling af båden skal ske i overensstemmelse med enhedens anvis- ninger.
  • Der må ikke sættes faste spil op til ophaling.
  • Det er ikke tilladt at grave pæle eller lignende ned til at fastgøre båden med.
  • Ophalervogne må anvendes, men ikke opbevares på arealet.
 • Naturstyrelsen forbeholde sig ret til uden varsel at fjerne genstande af den typer der er nævnt i punkt 3.
 • I forbindelse med aktiviteter på arealet (naturpleje), har Naturstyrelsen ret til at flytte både, der ligger i vejen for arbejdet. Både vil så vidt muligt blive lagt til- bage på den oprindelige placering. Bådejere vil forinden få mindst 14 dages var- sel til selv at flytte deres båd.
 • Naturstyrelsen udleverer et nummerskilt, der skal skrues på båden. Skiltet skal leveres tilbage, når aftalen ophører.
 • Der betales ikke afgift for oplægspladsen, men et depositum på 250,- kr. for skiltet. Dette betales tilbage, når skiltet afleveres.
 • Denne aftale kan af bådholderen opsiges til enhver tid med øjeblikkeligt varsel. Naturstyrelsen kan opsige aftalen med 6 måneders varsel.

I tilfælde af, at bådholderen misligholdeler aftalen, kan den siges op øjeblikke- ligt.

Naturstyrelsen, Kronjylland Dato

Naturstyrelsen • Vasevej 7 • 8920 Randers NV

Bådholder:

Tlf. 72 54 30 00 • Fax 86 45 40 36 • CVR 33157274 • EAN 5798000860315 • kjy@nst.dk www.nst.dk

Oprydning bådpladser

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

,Nedenstående er modtaget til hjemmesiden:

Skov- og Naturstyrelsens (SN) plan for oprydning omkring bådpladserne
ved Gjerrild Nordstrand:

Bagrunden er, at SN indfører en registreringsordning for både, som skal
ligge mere end et døgn på vores slæbepladser ved Gjerrild, dels for at sikre os
af vi kan komme til at lave naturpleje, at der ikke ligger ”vrag” i flere år og
dels at der ikke er faste anlæg på stranden (som reelt er sat op uden
tilladelse fra Kystdirektoratet).  

I sidste uge satte SN information op om det ved slæbepladserne. Og så
håber man, at folk henvender sig og får numre.

Til september sætter SN så sedler på de både, der ikke har numre, om at
de vil blive fjernet.

Til oktober vil SN så fjerne de både, hvor ejeren endnu ikke har
reageret.

Herefter er planen,  at SN (med kommunens tilladelse) vil have de
fjernede både til at ligge på den store P-plads 3-4 uger, for at give ejerne
en sidste chance til at hente deres båd..

De resterende både vil derefter blive overdraget til politiet, som
hittegods (dem der vil kunne sælges på auktion) eller kørt på kontrolleret
losseplads.

Venlig hilsen

Jesper Stenild

Forstfuldmægtig | Kronjylland

+45 24 69 38 04 | ild@nst.dk

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]