Nedenstående er modtaget til hjemmesiden:

Skov- og Naturstyrelsens (SN) plan for oprydning omkring bådpladserne ved Gjerrild Nordstrand:

Bagrunden, at SN indfører en registreringsordning for både, som skal ligge mere end et døgn på vores slæbepladser ved Gjerrild, dels for at sikre os af vi kan komme til at lave naturpleje, at der ikke ligger ”vrag” i flere år og dels at der ikke er faste anlæg på stranden (som reelt er sat op uden tilladelse fra Kystdirektoratet).  

I sidste uge satte SN information op om det ved slæbepladserne. Og så håber man at folk henvender sig og får numre.

Til september sætter SN så sedler på de både, der ikke har numre, om at de vil blive fjernet.

Til oktober vil SN så fjerne de både, hvor ejeren endnu ikke har reageret.

Herefter er planen,  at SN (med kommunens tilladelse) vil have de fjernede både til at ligge på den store P-pladsen 3-4 uger, for at give ejerne en sidste chance til at hente deres båd..

De resterende både vil derefter blive overdraget til politiet, som hittegods (dem der vil kunne sælges på auktion) eller kørt på kontrolleret lodseplads.

Venlig hilsen

Jesper Stenild
Forstfuldmægtig | Kronjylland
+45 24 69 38 04 | ild@nst.dk