12 km. sti langs Danmarks smukkeste kyst

Hele 12 kilometer naturskøn cykel- og gangsti hele vejen
langs kysten fra Gjerrild over Bønnerup til Fjellerup.

Fjellerup-Bønnerup stien på 4,3 km. blev anlagt langs
den gamle redningsvej allerede i 1989 og forbindes via den
nye sti med den eksisterende cykelsti langs havet i Bønnerup.
S
tien mellem Gjerrild og Bønnerup skulle egentlig først have
set dagens lys på et senere tidspunkt, men på grund af
fordelagtige EU-tilskudsmuligheder blev arbejdet fremskyndet.

Stien består af to afsnit. Dels de 2,6 km. fra Gjerrild til
Gjerrild Nordstrand
, hvor cykelstien er belagt med i asfalt.
Dels de 4,4 km. sti fra Nordstranden til Bønnerup. På denne
strækning er stien belagt med grus. D
en asfalterede strækning
har kostet godt 932.000 kr., mens grusvejen, der er næsten
dobbelt så lang, har kostet godt 96.000 kr. - begge stier har fået
EU-tilskud på 40 procent.I øvrigt er stierne anlagt med udstrakt
velvilje fra lokale lodsejere og underlagt bestemmelserne i
Naturbeskyttelsesloven. Og derfor må man rent faktisk -
af hensyn til dyrelivet - ikke færdes på kyststien efter
solnedgang og til kl.ca.7.00.


Turen ad cykelstien langs stranden kan kombineres med en tur ad den gamle jernbane til Glesborg
Til Nyt fra Nordstranden - Til forsiden