Generalforsamlingen ændres til 10.10.2020

AFLYSNING OG UDSÆTTELSE Generalforsamling bliver d. 10.10.20 på vandrehjemmet – efter vandværkets  generalforsamling kl. 10.00 Set i lyset af de alvorlige Corona-virus- udmeldinger, som kommer fra statsministeren og sundhedsmyndighederne, så har bestyrelsen i...

Chikane arbejde

BEMÆRK VENLIGST !  Der arbejdes på omlægning af de etablerede chikaner efter møde med Norddjurs Kommune og politiet. Den ene sten-chikane fjernes og i stedet laves en gangsti bagved den tilbageværende. Afmærkningen er mangelfuld, og Norddjurs Kommunes vejafdeling vil...

Ny hjemmeside

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside som der i øjeblikket bliver arbejdet på. Vi forventer at den bliver aktiv midt i...

Gør selv en indsats mod indbrud

I kampen mod indbrud er Fire organisationer, TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, gået sammen om at sænke antallet af indbrud i vores boliger. Indsatsen kalder de “Bo trygt, og den er skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med...

Væltede affaldsspande

Foranlediget af en række forespørgsler har grundejerforeningen har rettet nedenstående forespørgsel til RENO DJURS: ”Gjerrild Nordstrands Grundejerforening har dels på den seneste generalforsamling og dels pr. mail fået henvendelse om, hvorfor affaldspandende bliver...

Ryd op

Så er årets indsamnling af grene forbi. Flere steder på vejene ligger der dog stadig “gren-smulder”, som gren-indsamlerne ikke har fået med. Grundejerforeningen opfordrer grundejerne til at sørge for, at der ryddes op på vejene....