Regnskab 2019

GNG Regnskab 2019 INDTÆGTER: 2019 2018 Budget 2020 Budget 2019 Vejbidrag 137.170,00 137.540,00 138000 138.000 Grenaffald/Flis 80.270,00 80.270,00 81.000 81.000 217.440,00 217.810,00 219.000 219.000 Rykkergebyrer / opkrævn. Drænlaug 750,00 750,00 500 500 Renter,...

Indkaldelse til generalforsamling i Gjerrild Nordstrands Drænlaug

     Gjerrild Nordstrands Drænlaug Finn M. Pedersen Dortevej 7-9, Gjerrild Nordstrand 8500 Grenaa, den 21. september 2020  Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8                                       lørdag, den 10. oktober 2020...

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.09.2020

Afbud fra Lars Skriver og Kirsten Bertelsen. Godkendelse af referat og evt. opfølgning fra sidste best.møde den 16.maj via Microsoft Teams. Godkendt. 2. Indkommen post og meddelelser siden sidst v/formanden Graffiti-hærværk Formanden har fjernet graffitien på...

FIBIA MED ET NYT FIBERNET TILBUD!

FIBIA MED ET NYT FIBERNET TILBUD! Bemærk: Der er nu 75 tilmeldte, men der er plads til flere! Vil du have fibernet – fremtidens internet til Gjerrild Nordstrand – så har du chancen igen nu! Se mere på...