Gjerrild Nordstrand Grundejerforenings bestyrelse

Kirsten Højgaard - 2980 6496 Preben Larsen - 2010 4122

 


Formand
koordinator på mastesagen
Mail: Mail: Klik her:

 

Sekretær
Mail: Klik her

Kirsten Bertelsen - 21471170 Poul Kristensen - 2512 2242


Kasserer

Mail: Klik her

Formand for udvalget
for veje og stier
Mail: Klik her
Henning Kusk - 2927 1968 -
Henning Qvist - 5137 1577

 

WEB- og mail-ansvarlig
Redaktør af hjemmesiden,
Mail: Klik Her

Medlem af vejudvalget

Mail: Klik her

Bestyrelsen arbejder: Se dagsordener, referater mv.
Til forsiden