Chikane arbejde

BEMÆRK VENLIGST !  Der arbejdes på omlægning af de etablerede chikaner efter møde med Norddjurs Kommune og politiet. Den ene sten-chikane fjernes og i stedet laves en gangsti bagved den tilbageværende. Afmærkningen er mangelfuld, og Norddjurs Kommunes vejafdeling vil...

Ny hjemmeside

Grundejerforeningen har fået ny hjemmeside som der i øjeblikket bliver arbejdet på. Vi forventer at den bliver aktiv midt i...

Gør selv en indsats mod indbrud

I kampen mod indbrud er Fire organisationer, TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, gået sammen om at sænke antallet af indbrud i vores boliger. Indsatsen kalder de “Bo trygt, og den er skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med...

Væltede affaldsspande

Foranlediget af en række forespørgsler har grundejerforeningen har rettet nedenstående forespørgsel til RENO DJURS: ”Gjerrild Nordstrands Grundejerforening har dels på den seneste generalforsamling og dels pr. mail fået henvendelse om, hvorfor affaldspandende bliver...